ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ SISU

Μετ? απ? την ?δρυσ? του το 1949, το Πανεπιστ?μιο Διεθν?ν Σπουδ?ν τη? Σαγκ?η? αποσκοπο?σε να εκπαιδε?ει ν?ου? κοσμοπολ?τε?, οι οπο?οι με την καινοτομ?α, την διεθν? εμπειρ?α και την ξ?νη γλ?σσα που ?χουν μ?θει συμμετ?χουν ενεργ? στι? διαπολιτισμικ?? επικοινων?ε?.

Μετ? απ? την ?δρυσ? του το 1949, το Πανεπιστ?μιο Διεθν?ν Σπουδ?ν τη? Σαγκ?η? αποσκοπο?σε να εκπαιδε?ει ν?ου? κοσμοπολ?τε?, οι οπο?οι με την καινοτομ?α, την διεθν? εμπειρ?α και την ξ?νη γλ?σσα που ?χουν μ?θει συμμετ?χουν ενεργ? στι? διαπολιτισμικ?? επικοινων?ε?.