FAAL?YETLER

Di?er Faaliyetler Akademik Takvimleri

SISU'DA KE??F ETMEK

bt365靠谱么bt365靠谱吗1949 y?l?nda kurulan Shanghai Uluslararas? Ara?t?rmalar üniversitesi, kurulu?undan bu yana hep, dünya vizyonuna sahip, insanl?k kültür ve medeniyetiyle bar???k, yap?c?l?k kabiliyetine sahip, giri?ken, yabanc? dile hakim, farkl? kültürlerle kolay ileti?ime ge?ebilen insan yeti?tirmeyi kendine ama? edinmi?tir.

1949 y?l?nda kurulan Shanghai Uluslararas? Ara?t?rmalar üniversitesi, kurulu?undan bu yana hep, dünya vizyonuna sahip, insanl?k kültür ve medeniyetiyle bar???k, yap?c?l?k kabiliyetine sahip, giri?ken, yabanc? dile hakim, farkl? kültürlerle kolay ileti?ime ge?ebilen insan yeti?tirmeyi kendine ama? edinmi?tir.

Bizim Kampüsümüz

Shanghai’nin Hongkou ve Songjiang b?lgelerinde iki kampüsümüz var ve toplam 74.7 hektarl?k bir alan? kapsamaktad?r. ?ki kampüs aralar?nda yak?n bir ba?lant? bulunurken kendine ait ?zelliklere de sahip olmaktad?r.